Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe i pochodzą z wiarygodnego źródła.

Jeżeli klient po zakupie towaru znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z możliwości złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i w tym terminie po uznaniu reklamacji następuje wymiana towaru lub zwrot płatności na rachunek bankowy Klienta. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Klientowi koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej niż koszty poniesione przez Klienta.
Sprzedawca ponosi także koszty ponownego nadania towaru do Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisownie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez e-mail: sprzedaz@diabpolmed.pl lub listownie na adres: Diabpolmed Sp. z o.o., ul Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (na adres Diabpolmed Sp. z o.o., ul Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy


Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat Diabpolmed Sp. z o.o., ul Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa, sprzedaż@diabpolmed.pl – Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *) – Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

( *) Niepotrzebne skreślić.


Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Pozostałe informacje

W przypadku jeśli produkt posiadał kartę gwarancyjną ona również podlega zwrotowi.

Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

W przypadku jeśli produkt posiadał kartę gwarancyjną ona również podlega zwrotowi.

Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.