Gdy jesteś sprawcą stłuczki czyli oświadczenie o kolizji

Kolizje drogowe zdarzają się dość często. Może to spotkać każdego, ponieważ wystarczy tylko chwila nieuwagi i już jest. Jeśli zdarzy się to w miejscu, w którym nie ma kierowcy poszkodowanego należy zachować się honorowo i go o tym fakcie poinformować. Wynika to z ludzkiej uczciwości i kodeksu moralnego każdego człowieka. Jeśli poszkodowany będzie w stanie udowodnić kim był sprawca, który zbiegł z miejsca zdarzenia, sankcje go nie ominą. Lepiej więc sobie oszczędzić tego typu komplikacji i się przyznać. Można poczekać na kierowcę, jeśli jest to na przykład parking przed sklepem. Można także włożyć za wycieraczkę kartkę z numerem telefonu, aby kierowca mógł się skontaktować, kiedy wróci do swojego samochodu.  Zapewne sami też byśmy byli zadowoleni, gdy ktoś kto nam zarysował auto uczciwie nas o tym fakcie poinformował. Wówczas może się obyć bez powiadamiania policji, ponieważ wystarczy pisemne oświadczenie o kolizji, w którym sprawca swoim podpisem poręcza przyznanie się do winy. Szerzej o tej kwestii można przeczytać na stronie https://cuk.pl/porady/oswiadczenie-sprawcy-kolizji-zobacz-wzor-i-dowiedz-sie-jak-je-napisac. Na tej podstawie ubezpieczyciel jego polisy OC wypłaci poszkodowanemu sumę odpowiadającą zaistniałej szkodzie.

Uczciwość kierowców czyli kultura na drodze

Uczciwe przyznanie się do spowodowania kolizji, wtedy gdy nie ma świadków zdarzenia, ani kierowcy pojazdu, który doznał szkody, jest kwestią szeroko pojętej kultury drogowej. Odnosi się ona do codziennego funkcjonowania kierowców na drodze w czasie różnych sytuacji i manewrów. Dotyczy wzajemnego poszanowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Taryfikator mandatów uwzględnia takie sytuacje i wyznacza sankcje. Przykładem może być wprowadzenie obowiązku przepuszczenia pieszego na przejściu. Dotyczy to także jazdy na suwak, która rozładowuje ruch drogowy i daje możliwość niektórym kierowcą na sprawne włączenie się do jazdy. Jest także obowiązek umożliwiania przejazdu pojazdom specjalnym i uprzywilejowanym. Kultura drogowa rozładowuje też ewentualne napięcia i stres, które mogą być spowodowane sytuacją na drodze.