Gdy jesteś sprawcą stłuczki czyli oświadczenie o kolizji

Kolizje drogowe zdarzają się dość często. Może to spotkać każdego, ponieważ wystarczy tylko chwila nieuwagi i już jest. Jeśli zdarzy się to w miejscu, w którym nie ma kierowcy poszkodowanego należy zachować się honorowo i go o tym fakcie poinformować. Wynika to z ludzkiej uczciwości i kodeksu moralnego każdego człowieka. Jeśli poszkodowany będzie w stanie …